رفتن به بالا

  • شهیدی که پس از ۲۷ سال به خانه باز می گردد

    به گزارش فرهنگ عجب شیر به نقل از آناج ،من و شمایی که مخاطب این جمله هستیم هرگز درک نخواهیم کرد انتظار پدر و مادری که ۲۷ سال از فرزندشان، میوه ی وجودشان بی خبر مانده اند. مادری که تابیدن آفتاب اشک بر چشمان می آورد که ای آفتاب بر تن بی سپر پسر من نتاب و ای باران و برف کمتر ببارید و جسم بی جان پسرم را نیازارید... پدری که صبورانه قامت در گذر روزگار خم کرده بی آنکه دل را از عشق ...