رفتن به بالا

  • «زندگی نامه ی شهید فرزانه خماهانی عجب شیر»

    به گزارش فرهنگ عجب شیر ،«زندگی نامه ی شهید فرزانه خماهانی» باعرض ادب به پیشگاه یگانه منجی عالم بشریت فرزند زهرا(س(امامزمان (عج( ونائب بر حقش امام خمینی. سلام برمادری که درحجرهای کوچک فرزندی تربیت کرد که نورش ازبسیط خاک تا آنسوی افلاک می درخشد. سلام برمادری که با دست خویش فرزندش رابه استقبال شهادت می فرستد. به شهادت فرزندش افتخارمی کند. سلام برمادری که به مدت نه ماه ...