رفتن به بالا

  • دکتر عباس ماهیار، خاقانی‌شناس بزرگ معاصر دار فانی را وداع گفت

    به گزارش فرهنگ عجب شیر ، این استاد نام‌آشنای زبان و ادبیات فارسی پس از یک عمر تحقیق و تدریس در حوزه‌های تخصصی همچون، خاقانی‌شناسی، عروض و قافیه، صرف و نحو عربی، و مرجع‌شناسی و روش تحقیق، در ۸۰ سالگی جان به جانان تسلیم کرد. دانشگاه خوارزمی در طول هفته اخیر، در سوگ سه استاد خویش نشسته است. پس از درگذشت دکتر احمد زاکانی و دکتر علی شریعتمداری، اینک آسمانی شدن دکتر ...