رفتن به بالا

مراسم ندای الله اکبر و نورافشانی بمناسبت شب ۲۲ بهمن

مراسم ندای الله اکبر و نورافشانی بمناسبت شب ۲۲ بهمن در میدان نماز

عکس : هاشمی – عباسی