رفتن به بالا

شامغریبان حسینی در عجب شیر به روایت تصویر

شامغریبان حسینی در عجب شیر

عکاس : حسین جعفریان شیراز