رفتن به بالا

روز انس با طبیعت در عجب شیر به روایت تصویر (بخش دوم)

به گزارش فرهنگ عجب شیر ، مردم عجب شیر  سیزدهم فروردین سال ۱۳۹۷ را در هوایی صاف و معتدل در دامن طبیعت گذراندند

سیزدهم فروردین در تقویم روز طبیعت نام گرفته در این روز ایرانیان با رفتن به طبیعت و دوستی با محیط زیست به بدرقه نوروز می روند.

عکس : حسین جعفریان شیراز