رفتن به بالا

دومین شب مراسم معنوی اعتکاف در عجب شیر به روایت تصویر

به گزارش فرهنگ عجب شیر ، همزمان با ایام البیض و برگزاری سنت حسنه اعتکاف رجبیه، قشرهای مختلفی از مردم عجب شیر با حضور، جلوه های زیبای بندگی و نیاز در برابر پروردگار را به نمایش گذاشتند.

عکس : جعفریان – شرقی