رفتن به بالا
  • پنجشنبه - 27 آذر 1393 - 12:58
  • کد خبر : ۷۸
  • مشاهده :

برگزاری مسابقات دو میدانی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی و متوسطه دوره اول شهرستان عجب شیر

به گزارش فرهنگ عجب شیر ،  رییس آموزش و پرورش عجب شیر گفت : مسابقات دومیدانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره اول با حضور ۷ تیم    و مقطع ابتدایی با حضور ۱۰ تیم  در یک  روز سرد پاییزی در استادیوم آزادی این شهرستان  برگزار  گردید. مسابقات دومیدانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره اول […]

به گزارش فرهنگ عجب شیر ،  رییس آموزش و پرورش عجب شیر گفت : مسابقات دومیدانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره اول با حضور ۷ تیم    و مقطع ابتدایی با حضور ۱۰ تیم  در یک  روز سرد پاییزی در استادیوم آزادی این شهرستان  برگزار  گردید.

مسابقات دومیدانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره اول با حضور ۷ تیم  در روز ۲۴ آذر ماه ۹۳  در استادیوم آزادی شهرستان عجب شیر برگزار  گردید. نتایج بدست آمده در این مسابقات به شرح ذیل می باشد. درخاتمه از همکاری شبکه بهداشت شهرستان ، مدیران مدارس شرکت کننده ، دبیران تربیت بدنی مدارس حاضر در مسابقه که داوری این مسابقات را نیز بر عهده داشتند و انجمن دومیدانی مدارس دخترانه تقدیر و تشکر می گردد.

نتایج انفرادی

ردیف

۱۰۰ متر سرعت

۲۰۰ متر سرعت

پرتاب وزنه

پرش طول

دواستقامت

مقام اول

زهرا عباسی

(طیبه)

فاطمه امیرگوزلی

(سعیده)

زهرا اشتیاق

(طیبه)

ندا فائقی

(هاجر)

ندا فائقی

(هاجر)

مقام دوم

ندا صفرفام

(سعیده)

زهرا عبدی

(خدیجه کبری)

ثمین عبدی

(محدثه)

فاطمه امیرگوزلی

(سعیده)

فاطمه شریفی

(طیبیه)

مقام سوم

فائزه علیزاده

(محدثه)

سحر اسدی

 (محدثه)

اسماء وزیرنژاد

(خدیجه کبری)

سمیرا احمدی (طیبه)

زهراشریفی

( محدثه)

نتایج تیمی

مقام

نام آموزشگاه

نام دبیر تربیت بدنی

اول

طیبه

عزیزه خماهانی

دوم

 محدثه

مهناز تورانی

سوم

 سعیده

فاطمه شادمان

مسابقات دومیدانی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی با حضور ۱۰ تیم  در یک  روز سرد پاییزی در استادیوم آزادی شهرستان عجب شیر برگزار  گردیدو نتایج آن به شرح ذیل می باشد. درخاتمه از همکاری شبکه بهداشت شهرستان ، مدیران مدارس شرکت کننده ، دبیران تربیت بدنی مدارس حاضر در مسابقه که داوری این مسابقات را نیز بر عهده داشتند و انجمن دومیدانی مدارس دخترانه تقدیر و تشکر می گردد.

نتایج انفرادی

ردیف

۶۰ متر سرعت

۲۰۰ متر سرعت

پرش طول

پرتاب وزنه

دواستقامت

مقام اول

آیلار بختیاری

(دین و دانش)

صباعبدی

(علمیه)

آیلار بختیاری

(دین و دانش)

صباعبدی

(علمیه)

نرگس نقی شایان (استقلال)

مقام دوم

فاطمه غنی دل

(صفا)

مهیا آهی

(کیمیا)

فرناز امامی

(بنت الهدی)

زهرا آقازاده

(پروین اعتصامی)

مریم سعدیان

(آسیه)

مقام سوم

شادی محمد نژاد

(علمیه)

زینب اصل فیضی

 (۲۲ بهمن)

اسماء صفری

( صفا)

زهرا نگهبان (هنرور)

مریم اندستا

( هنرور)

نتایج تیمی

مقام

نام آموزشگاه

نام دبیر تربیت بدنی

اول

علمیه   ( مجتمع پروفسور حسابی)

زهرا جمشیدی

دوم

 دین و دانش  ( مجتمع بوعلی سینا)

بهناز نجفیان

سوم

 صفا

معصومه فیضی


اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه