رفتن به بالا
  • پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصدی درمانگاه تامین اجتماعی عجب شیر

    به گزارش فرهنگ عجب شیر ، سید شمس الدین مراثی در بازید از درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی شهرستان عجب شیر افزود: با بهره برداری از درمانگاه تخصصی، یک تحول اساسی در ارائه خدمت درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی عجب شیر انجام می شود. فرماندار عجب شیر اظهارکرد: بیش از هشت هزار نفر بیمه شده اصلی در عجب شیر وجود دارد که با تحت پوشش قراردادن ۲۱ هزار نفر جمعیت شهری و روستایی از ...